Rosiczki zimnolubne

Rosiczki zimnolubne to grupa roślin owadożernych wymagających zimowania. Mogą być uprawiane przez cały rok zarówno w warunkach domowych, jak również po odpowiednim przygotowaniu - na dworze. W przypadku nieodpowiednich warunków i braku właściwego okresu spoczynku, rośliny te mogą zamierać lub będą bardzo osłabione. Stosunkowo trudne w hodowli, zwłaszcza dla niedoświadczonych hodowców. Do rosiczek zimnolubnych należą przede wszystkim polskie gatunki. Są to:

Do pozostałych gatunków w grupie rosiczek zimnolubnych należą: