Storczyk - orchidea, skromna królowa kwiatów w kolorach tęczy

Storczykowate (Orchidaceae) - jest to ogromna rodzina roślin zielnych jednoliściennych o budowie grzbiecistej, obejmująych około 20 tys. gatunków. Często są to rośliny sporych rozmiarów (np. liany lub epifity). Wiele spośród gatunków żyje w symbiozie z grzybami (mikoryza). Gatunki ozdobne wielkokwiatowe storczykowatych posiadające oryginalne, piękne kwiaty o bardzo zróżnicowanych kształcie i ubarwieniu potocznie nazywane są orchideami (lub po prostu storczykami). Największe znaczenie gospodarcze spośród storczykowanych ma wanilia, która ma szerokie zastosowanie kulinarne.

Galeria - orchidea, uprawy domowe