Encyklopedia (wersja skrócona - projekt w przygotowaniu)

Torf sphagnowy - rodzaj mchów powszechnie nazywanych torfami wysokimi, obejmującymi około 350 gatunków należących do klasy torfowców (Sphagnopsida). Tworzą torfowiska wysokie, które powstają w zagłębieniach zbierających wody opadowe. Warstwy złoża torfu są wypukłe i w zależności od rejonu występowania mniej lub bardziej wypiętrzone ponad otocznie. Struktura torfu jest porowata, chłonna i pozwala na podciąganie słupa wody do wyższych warstw. W Polsce na torfowiskach wysokich występują często krajowe odmiany rosiczek owadożernych.